Toto je OBCHODNÍ SEKCE webu.
Pro návrat na hlavní stránky, klikněte na web ŠMZ.

Ochrana osobních údajů

(stará verze)

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky modernizpev.cz a online.modernizpev.cz a těší nás váš zájem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá a při obchodních procesech ji bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jsme registrováni na úřadě o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Na požádání vám podle možnosti obratem oznámíme, zda a jaké osobní údaje o vás máme zaznamenané. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na skola@modernizpev.cz, kde jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Po vložení osobních údajů na některou z našich stránek souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Používáme vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

Možnost odhlášení

Pracujeme jen s údaji a kontakty, které nám daly souhlas. Vaše údaje používáme k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Z odběru námi zasílaných informací emailem se můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a následně tak podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.